EPUB silk icon.svg EPUB  Mobi icon.svg MOBI  Pdf by mimooh.svg PDF  Farm-Fresh file extension rtf.png RTF  Text-txt.svg TXT
Qui Nuper
1859
editio: incognita
fons: incognitus

VENERABILIBV8 FRATR1BVS PATRIARCHIS, PRIMATIBVS, ARCHIEPISCOPIS, EPISCOPIS , ALIISQVE LOCORVM ORDINARIIS GRATIAM ET COMMVNIONEM CVM APOSTOLICA SEDE HABENTIBTS


PIVS PAPA IX.

VENERABILES PRATRES
SALVTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM

Qui nuper per , Italiam erupit contra legitimos Prin¬
cipes seditionis motus in regionibus etiam Pontificiae
ditioni finitimis, nonnullas ex Provinciis Nostris, quae¬
dam veluti incendii flamma, pervasit; quae quidem
et funesto illo permotae exemplo, et externis actae
incitamentis a paterno Nostro regimine sese subdu¬
xerunt, et vero etiam paucis adnitentibus id quae¬
runt, ut italico illi subjiciantur Gubernio, quod per
annos hosce postremos Ecclesiae, ac legitimis illius
juribus , sacrisque administris se gessit adversum.
Dum Nos rebellionis hujusmodi actus et reprobamus,
et dolemus , quibus quaedam tantum populi pars
turbatis in iisdem provinciis injuste adeo respondet
paternis studiis, curisque Nostris, ac dum necessa¬
rium esse palam edicimus Sanctae huic Sedi civi¬
lem principatum, ut in bonum religionis sacram po¬
testatem sine ullo impedimento exercere possit, quem
quidem civilem Principatum extorquere eidem con-
nituntur vaferrimi hostes Ecclesiae Christi, Vobis ,
in tanto rerum turbine praesentes damus litteras ,
Venerabiles fratres , ut aliquod dolori Nostro sola¬
ti um quaeramus. Atque hac occasione Vos etiam


 

hortamur, ut pro explorata pietate vestra, pro exi¬
mio erga Apostolicam Sedem, ejusque libertatem
studio id praestandum curetis, quod olim Aaroni su¬
premo Hebraeorum Pontifici praescripsisse legimus
Moysem (Num. Cap. XVI) tolle thuribulum, et hausto
igne de altari, mitte incensum desuper pergens cito
ad populum , ut roges pro eis ; iam enim egressa est
ira a Domino , et plaga desaevit ». Itemque Vos
hortamur, ut preces fundatis quemadmodum sancti
illi fratres,, Moyses nimirum , atque Aaron , qui »

' proni in faciem dixei % unt ; fortissime Deus spirituum
universae carnis , num aliquibus peccantibus contra
omnes ira tua desaeviet ? (Num. Cap. XVI) Ad hoc
scilicet. Venerabiles Fratres, praesentes Vobis mitti¬
mus litteras, ex quibus non parum solatii percipi¬
mus , quippe confidimus , desideriis Vos, curisque
Nostris cumulate responsuros. Ceterum palam hoc
profitemur, indutos Nos virtute ex alto, quam infir¬
mitati Nostrae immittet fidelium precibus exoratus
Deus, quidvis discriminis, quidvis acerbitatis antea
perpessuros quam Apostolicum ulla ex parte desera¬
mus officium, ac quidquam admittamus contra jura¬
menti sanctitatem, quo Nos obstrinximus, cum licet
immerentes Supremam hanc Apostolorum Principis
Sedem , arcem, et propugnaculum Catholicae fidei,
Deo sic volente, conscendimus* In pastorali vestro
tuendo munere omnia laeta, ac felicia, Venerabiles
Fratres, Vobis adprecantes, caelestis auspicem beati¬
tatis Apostolicam benedictionem , Vobis , gregique
vestro peramanter impertimur.

Datum Romae apud Sanctum Petrum die 18
Junii Anno 1859. Pontificatus Nostri Anno Decimo-
quarto.