Pagina:Agricola De re metallica.djvu/54

Haec pagina nondum emendata est

torum nominare:sunt namque uenti, ut partes mundi, principes quatuor, sub Solanus qui spirat ab oriente, & ei contrarius fauonius, qui flat ex occidente:hic a gaecis Ji<pvf(&' appellatur, ille a7r;;AraTN2. Auster praeterea, qui ex meridie procedit, & ei oppositus septentrio, qui ex septentrionibus: illum voto//, hunc graeci KTtxfKTicoi uocant. At uenti non principales, quemadmodum etiam partes mundi funt uiginti numero nam inter binos uentos principes semper sunt quini non principales intermedij. Inter subsolanum scilicet & austrum, ornithiae primo tenentes locum subsolano proximum: deinde caecias:tum eurus, qui inter hos quinque medius est:postea uulturnus: postremo euronotus, uicinus austri: quibus omnibus, excepto uulturno, Graeci haec imposuerunt nomina. Itaque hunc, qui ratione tam subtili uentos non distinouunt, eundem quem Graeci nominant u/fo//, este dicunt: rursus inter austrum & fauonium primo est altanus a dextra austri: deinde libonotus: tum africus, medius inter hos quinque:postea subuesperus: postremo argestes a fi nistra fauonij, quibus, exceptis libonoto & argeste, latina funt nomina: fed Africus quoque a Graecis A/--/. uocatur.Eodem modo inter fauonium & feptentrionem primo a dextra fauonij funt etesiae: deinde circius: tum caurus, qui medius est inter hos quinque: postea corus: postremo thrafeias a sinistra se ptentrionis:quibus omnibus excepto cauro Graeci nomina pofuerunt.Ite- rum auten qui tam concifa ratione uentos inter fe non difeernunt «opo// a graecis, caurum, a Latinis eundem uentum dici aiunt.Rurfus uero inter septentrionem & fubsolanum, primo a dextra feptentrionis est Gallicus: deinde supernas: tum aquilo, qui medius est inter hos quinque: postea boreas: postremo carbas a sinistra subsolani: atque iterum qui tantam uentorum non pepererunt turbam, sed duodecim tantummodo uentos efle censuerunt, aut ad Summum quatuordedm, eundem uentum efle dicunt, quem Graeci jsopsca/, Latini aquilonem appcllant.scd ad hanc nostram rationen non modo hanc numerosam uentorum multitudinem utile est approbare, sed etiam duplicare, quod germanorum nautae saciunt. Qui praeterea semper inter duos medium ex utroque compositum numerant:isto enim modo etiam intermedias partes per flatum uentorum significare pofltimus:ergo si uena avi. orientis tendit se in vi. occidentis, ex subsolano procedere dicetur in sauonium: quae uero ex medio v. & vr. orientis progreditur, in medium v- & vi. occidentis, ex medio carbae & subsolani procedere dicetur in medium argestae 8c sauonij: similiter de alijs mundi partibus earumque intermedrjs senriendum est Metallicus autem propter naturam magnetis, qui ferrei indicis aciem in meridiem dirigit, neceffe habet sic statuere iam descriptuminstrumentum ut ortus d fit ad sinistram: occafus, ad dextram-