Cathechismvs pro ijs, qui volunt suscipere baptismvm in octo dies diuisus

 EPUB   MOBI   PDF   RTF   TXT
Cathechismvs pro ijs, qui volunt suscipere baptismvm in octo dies diuisus
Phép giảng tám ngày cho kẻ muấn chiụ phép rứa tọi, ma ꞗĕào đạo thánh đức Chúa blời
1651
editio: incognita
fons: librum vide